​TLF: 8748 9293

Energirigtige løsninger til erhverv

Der tales og skrives i disse år meget om CO2-udslip, global opvarmning, knappe oliereserver og andre faktorer, som gør det bydende nødvendigt i stigende grad at lægge forbruget om til energibesparende installationer og vedvarende energi.

Al vedvarende energi stammer fra solen: Energien kan ”hentes” fra den luft, vand eller jord, solen har varmet op, eller energien kan hentes ”direkte fra solen” ved hjælp af solfangere, som lader solens stråler opvarme en væske, eller ved hjælp af solceller, som omsætter sollyset til elektrisk energi.

De fleste virksomheder har store tagarealer, som er den allermest optimale placering af solfangere eller solcelleanlæg, og ved at udnytte dette potentiale kan der i de fleste tilfælde opnås enorme energibesparelser, samtidig med at de grønne afgifter skrumper ind til næsten ingenting, hvis tingene gribes rigtigt an fra starten.

Favrskov El-service tilbyder at gennemgå virksomheden fra A til Z og derefter udarbejde en udførlig rapport med løsningsforslag til, hvordan energiforbruget dels kan sænkes, dels kan omlægges helt eller delvist til CO2-klimavenlig vedvarende energi.

Vi udfærdiger rapporten, så du får fuldt overblik over ”her-og-nu-energibesparelsen” og tilbagebetalingstiden for de enkelte løsnings-elementer, hvorefter vi i fællesskab kan skræddersy den bedste løsning til netop dine ønsker og dit behov.​

Hel eller delvis omlægning til vedvarende energi kombineret med et såkaldt CTS-anlæg

(CTS = Central Temperatur Styring) vil kunne spare virksomheden for store summer på energikontoen hvert eneste regnskabsår.

Favrskov El-service er ekspert på dette område og tilbyder uvildig rådgivning ud fra de målinger og undersøgelser, vi laver på stedet.

Energibesparelse handler nemlig i høj grad også om at få styr på el-forbruget: Ved at foretage konkrete målinger af el-forbruget hos virksomhedens forskellige ”energislugere” kan vi foreslå en række indgreb og forbedringer, som både på kort og langt sigt vil indebære såvel indeklimaforbedringer som store energibesparelser.

Kontakt os for bl.a.:

 • Energirådgivning ved nybyggeri/renovering
 • Eftersyn af energi-installationer
 • Belysningsopgaver
 • Luft-til-luft-varmepumper
 • Luft-til-vand-varmepumper
 • Intelligente styresystemer
 • Energibesparelse (evt. termografering)
 • Små vindmøller
 • Solvarmeanlæg
 • Ventilationsanlæg
 • Indeklimaforbedringer
 • Energi-optimering af produktionsudstyr
 • Mulighed for tilskud til energiomlægning​

Firmainfo

CVR: 32479332

Bank: 6110 | 9042 4542 06

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9293