​TLF: 8748 9293

Kabelpåvisning og fejlfinding

Det kan have særdeles vidtrækkende konsekvenser uforvarende at ”komme til” at grave ned i et jordkabel af en eller anden art i forbindelse med f.eks. nybyggeri, udvidelser eller andre anlægsarbejder.

Derfor fremgår det da også direkte af §5 i loven om gravearbejder, at den ansvarlige for gravearbejdet på forhånd skal sørge for at undersøge, om der findes eksempelvis telekabler i området, og hvor disse er placeret.

Favrskov El-service er ekspert i sådanne ”kabel-påvisninger”: Vi har det rigtige mandskab og det rigtige udstyr til at lokalisere, hvor kablerne ligger begravet, hvad enten det er i jorden eller i boligens/virksomhedens gulvarealer, vægge, lofter eller lignende.

En sådan kabel-påvisning kan spare mange ærgrelser og unødvendige udgifter til kabeludbedring, erstatning med videre, og bør derfor være en fast forberedelse til ethvert grave- eller borearbejde, hvor der kan være den mindste mistanke om, at der findes skjulte kabler i arbejdsfeltet.​

Favrskov El-service kan også hjælpe med fejlfinding og udbedring af fejlen på eksisterende skjulte kabelanlæg.

En sådan lokalisering af kabelfejl med det rette udstyr kan forkorte tidsforbrug og dermed omkostninger til udbedring ganske betragteligt.

Vore eksperter tilbyder at finde og lokalisere fejl på skjulte kabler hos såvel private som virksomheder, kommuner og andre.

​​

Kontakt os for bl.a.:

  • Rådgivning ved nybyggeri/renovering
  • Påvisning af skjulte jordkabler før gravearbejde
  • Påvisning af skjulte kabler i gulv, væg m.v. inden byggearbejde
  • Fejlpåvisning og lokalisering af fejl på skjulte kabler
  • Hurtig udbedring af diverse kabelfejl​​

Firmainfo

CVR: 32479332

Bank: 6110 | 9042 4542 06

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9293