​TLF: 8748 9293

Forsyning

Favrskov El-service har opbygget en bred vifte af tilbud ved etablering og vedligeholdelse af det grundlæggende el-netværk med tilhørende transformer-stationer og kabelsystemer.

Vi har både ekspertisen og udstyret i orden i virksomheden, som bygger på over hundrede års erfaring i markedet, men altid anvender den nyeste teknologi for at kunne garantere fremtidssikrede løsninger for vore kunder.

Vi har en grøn profil i vores tilgang til tingene, og er blandt andet medejer af flere vindmølle-projekter, lige som vi er aktive på solcelle-markedet.

I det daglige praktiske arbejde projekterer, udbygger og servicerer vi såvel luftledninger som jordkabler, og vi opbygger installations- og overvågnings-udstyr i transformerstationer, så rette vedkommende modtager besked om eventuelle fejl og driftsforstyrrelser via e-mail, sms eller lignende, med sikkerhed for at fejlen kan rettes og den normale drift genoptages så hurtigt som overhovedet muligt.​

Favrskov El-service har de rette faguddannede medarbejdere og det rette udstyr til at lokalisere eventuelle fejl på kabelnet og lignende, samt til at udbedre disse fejl.

Desuden har vi gennem vore mange år i markedet sikret en væsentlig ekspertise i montage- og service-arbejde på transformer- og kabelanlæg fra 0,4 kV og til 10 kV.

​Kabelarbejde i forbindelse med etablering af vindmølleprojekter og lignende, samt kabelpåvisning i jorden før gravearbejde med videre er blot nogle af vore spidskompetencer på dette felt, hvor vi også ofte agerer ”tilkaldevikarer” i forbindelse med spidsbelastning ved større anlægsarbejder.

Udendørs gadebelysning, stadion-lysanlæg samt præventiv byggeplads- og virksomheds-belysning hører også til vore krneområder, og uanset hvor stort eller lille projektet er, står vi til rådighed med råd og vejledning før byggestart, økonomiske anlægsberegninger, gennemførelse af projektet, styring og overvågning, drift og vedligeholdelse eller dele deraf, - altsammen skræddersyet til den enkelte kundes ønsker og behov.

Kontakt os for bl.a.:

  • Kabelpåvisning
  • Etablering af jordkabler og luftledninger
  • Fejlfinding og -udbedring på anlægget
  • Projektering og driftberegninger
  • Monteringsarbejde på transformeranlæg
  • Gadebelysning
  • Stadionbelysning
  • Præventiv udendørs belysning
  • Periodiske servicetjek af kabler og anlæg

Firmainfo

CVR: 32479332

Bank: 6110 | 9042 4542 06

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9293