​TLF: 8748 9293

Energirigtige løsninger til private

Der tales og skrives i disse år meget om CO2-udslip, global opvarmning, knappe oliereserver og andre faktorer, som gør det bydende nødvendigt i stigende grad at lægge forbruget om til energibesparende installationer og vedvarende energi.

Al vedvarende energi stammer fra solen: Energien kan ”hentes” fra den luft, vand eller jord, solen har varmet op, eller energien kan hentes ”direkte fra solen” ved hjælp af solfangere, som lader solens stråler opvarme en væske, eller ved hjælp af solceller, som omsætter sollyset til elektrisk energi.​

For private boligejere er solfangere den letteste løsning at komme i gang med, og Favrskov El-service er ekspert på området: Solfangere kan monteres på boligens tag, alternativt på en syd- eller vest-vendt mur.

To solfangere på taget vil i en gennemsnitshusstand kunne spare 60 % af udgifterne til varmt brugsvand.

Fire solfangere på taget vil, når de kobles til varmtvandsbeholder og varmeanlæg, kunne spare en gennemsnitshusstand for 30 % af det totale varmebudget.

Af andre vedvarende energikilder kan nævnes jordvarme, luft-til-luft-varmepumper, luft-til-vand-varmepumper og vindmøller.

Favrskov El-service tilbyder at gennemgå din bolig fra A til Z og derefter udarbejde en udførlig rapport med løsningsforslag til, hvordan energiforbruget dels kan sænkes, dels kan omlægges helt eller delvist til CO2-klimavenlig vedvarende energi.

Vi udfærdiger rapporten, så du får fuldt overblik over ”her-og-nu-energibesparelsen” og tilbagebetalingstiden for de enkelte løsnings-elementer, hvorefter vi i fællesskab kan skræddersy den bedste løsning til netop dine ønsker og dit behov.

​I adskillige tilfælde har vi allerede præsteret at give boligejeren følelsen af, ”at energimåleren kører baglæns”, og sådan vil det da også typisk være en stor del af året, mens det danske vinterklima i hovedparten af tilfældene vil kræve en vis netto-tilførsel af erngi i de koldeste måneder af året.

Det samlede regnestykke er imidlertid så positivt, at der njæsten ikke er noget at betænke sig på: Lad os komme i gang med at kigge din bolig efter i sømmene for at etablere den berømte ”vind-vind-situation”, hvor både din tegnebog, miljøet og indeklimaet vinder i den sidste ende!

​​

Kontakt os for bl.a.:

 • Energirådgivning ved nybyggeri/renovering
 • Eftersyn af energi-installationer
 • Mulighed for tilskud til energiomlægning
 • Belysningsopgaver
 • Luft-til-luft-varmepumper
 • Luft-til-vand-varmepumper
 • Intelligente styresystemer
 • Energibesparelse (evt. termografering)
 • Husstandsvindmøller
 • Solvarmeanlæg
 • Ventilationsanlæg
 • Indeklimaforbedringer

Firmainfo

CVR: 32479332

Bank: 6110 | 9042 4542 06

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9293