​TLF: 8748 9293

Indeklima

Hvad enten vi opholder os indendørs i boligen, på jobbet, i skolen eller et helt fjerde sted, er det altafgørende for vores velbefindende, at indeklimaet er i orden. Og der er rigtig mange ting, som kan spille ind på kvaliteten af indeklimaet: Temperatur, luftfugtighed, belysning, lugte, gennemtræk og lyde for nu bare at nævne en god håndfuld af dem.

Heldigvis kan vi selv gøre noget ved alle disse faktorer, så de tilsammen sikrer det bedst mulige indeklima og dermed det bedst mulige velbefindende, den størst mulige koncentrationsevne, den bedst mulige produktivitet osv.​

Effektiv total-løsning

Favrskov El-service tilbyder en effektiv total-løsning på boligens, kontorets og virksomhedens indeklima under anvendelse af de nødvendige værktøjer, som eksempelvis kan være ventilationsanlæg med varmegenvinding, solgardiner og persienner, moderne klimavenlig LED-belysning med behov-styring samt lyddæmpende foranstaltninger efter de aktuelle behov.

Såvel de sundhedsmæssige som de økonomiske grunde taler for at tage indeklimaet alvorligt og gøre noget ved det: Stadig flere danskere plages af astma og forskellige former for allergi, med nedsat livskvalitet, koncentrations- og arbejdsevne som resultat.

Kliniske undersøgelser har forlængst dokumenteret, at et godt indeklima virker stærkt præventivt på udbrud af astma og allergi, og desuden stiger effektiviteten med 20-30 %, når vi opholder os i et godt indeklima.

​Med frisk luft fra ventilatorer, klimaanlæg og eventuelt aircondition forbedres sundheden, det generelle velvære forøges, koncentrationsevnen skærpes og præstationsniveauet hæves, fordi man får mere energi at gøre godt med.

Favrskov El-service tilbyder rådgivning og projektering vedrørende alle de nævnte indeklima-forbedrende faktorer, og specielt med hensyn til varmepumper efter luft-til-luft-princippet tjener investeringerne sig lynhurtigt hjem igen, dels i kraft af forbedret indeklima takket være den løbende udskiftning af luften i lokalet, dels i kraft af besparelser på varmeregningen.

Systemet kan suppleres med en CO2-måler, som automatisk sørger for at sætte anlægget i gang efter behov.

Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at elevernes indlæringsevne voksede 15 % efter etablering af det korrekte indeklima i klasselokalerne.

​​

Kontakt os for bl.a.:

  • Rådgivning ved nybyggeri/renovering
  • Belysningsløsning
  • Ventilation
  • Aircondition
  • Luft-til-luft-varmepumpe

Firmainfo

CVR: 32479332

Bank: 6110 | 9042 4542 06

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9293